Stor pågang ved påmeldingsåpning!

Stor pågang ved påmeldingsåpning!

Rørosbanken Yngres Cup

Hurra!

Bare i løpet av noen få minutter etter at påmeldingen åpnet var over 100 lag påmeldt til cup!

I  dag er 118 lag påmeldte. I noen klasser er det venteliste. Erfaringen vår er at noen lag melder avbud sent slik at det kan fremdeles være mulig å få plass.

I følgende klasser er det fremdeles ikke venteliste:
G10 og G14
J12, J14 og J16

Vi takker for interessen og tilliten og er trygg på at det sportslige nivået vil bli minst like bar som tidligere år.