Overnatting

Generelt om overnatting

Så å si alle tilreisende lag ønsker overnatting via A kort systemet. Dette medfører at vi i år som ifjor, må innkvarterte en del lag utenfor Røros sentrum. Det settes opp shuttlebuss til Os skole en gang i timen.

Minst en voksen må overnatte sammen med spillerne. Denne er ansvarlig for at ordensreglement på overnattingsstedet samt lagansvarlig ved evt. evakueringssituasjon. Cupens vakt på stedet har i slike tilfeller koordineringsansvar mot brann- / politi.

Egne døgnvakter er utplasser på skolene og andre overnattingsplasser med over 40 personer. I henhold til brannforskriftene er det ikke egne vakter på plasser under dette. Lagets ledere er ansvarlige på disse stedene.

Plassen hvert enkelt lag er tildelt er beregnet ut fra antall A kort bestilt og plassen er beregnet med utgangspunkt i enkeltmadrasser, maks 75 cm. Det vil ikke være rom for at enkeltspillere har med seg noe som tar mer plass enn dette. Overnattingsstedet skal forlates i samme stand som ved ankomst. Lag som ikke overholder dette vil bli etterfakturert med kr. 1000,- for det merarbeid arrangør påføres.

Utsjekk fra overnattingssted senest 12.00 søndag.

Det jobbes med mulighet for baggasjeoppbevaring i nærheten av hallen etter utsjekk.

Innsjekking

Alle lag uansett type kort møter i hovedsekretariatet for innsjekk og registrering.

Her deles lagsposer med informasjon ut og spillerlister sjekkes. Eventuelle endringer i kampoppsett blir også delt ut der.

HUSK! Kun en fra hvert lag henvender seg i sekretariatet.

Innsjekking er fra kl 16.00 fredag 7. oktober.

De forskjellige kortene

A-kort 1: inkluderer Overnatting i gangavstand til hallen, 2 middager, 2 frokoster, 1 lunsj og 1 kveldsmåltid, samt sosial pakke.

A-kort 2: inkluderer Overnatting i kjøreavstand til hallen, 2 middager, 2 frokoster, 1 lunsj og 1 kveldsmåltid, samt sosial pakke.

B-kort: inkluderer 4 måltider og sosial pakke.

C-kort: inkluderer sosial pakke samt ett valgfritt måltid.

Alle spillere må kjøpe enten A-, B- eller C-kort. Trenere og lagledere kan kjøpe A- eller B-kort for eventuell mat og overnatting. Enkeltmåltider kan kjøpes under cupen for kr. 70,- for frokost og kveldsmat og 90,- for middag.

Følgende plasser vil bli brukt under Rørosbanken Yngres Cup 2022:

A1-kort
(Trykk på bildet for større oppløsning)

Kart_2019

1) Røros skole – mellomtrinnet
2) Røros skole – ungdomstrinnet
3) Røros skole – Sundveien
4) Kvitsanda barnehage
5) Røde Kors-Huset
6) Speiderhuset
7) Frimurerlogen
8) Øya barnehage
9) Sangerhuset
10) Menighetshuset

A2-kort, Os
(Trykk på bildet for større oppløsning)

Overnatting_OS

14) Os skole
15) Os samfunnshus
16) Oshallen

Utskriftsvennlig versjon »

Lagleder har ansvaret for at reglene gjøres kjent for alle spillere og ledere samt at reglene blir fulgt. Samtlige deltakere skal rette seg etter vaktpersonalet og vaktmesters anvisninger.

1. Minst én lagleder/ansvarlig voksen skal være til stede når forlegningsrommet er i bruk.

2. Ved ankomst: Bord / stoler stables på sikker måte i klasserom / oppholdsrom inntil vegg, dersom dette ikke allerede er gjort. Der det er forsvarlig i forhold til rømningsveier kan det stables i gangen – spør vakthavende på overnattingsstedet om dette.

3. Innventar skal behandles ordentlig. All skriving / tegning på tavlene er forbudt. Ballspill og lek med baller er forbudt innendørs. På skolene/barnehagene er en del elevarbeider hengt opp som utsmykning. Ligg unna disse, de er ofte skjøre, og betyr mye for elevene som har laget dem!! Ved eventuell skade vil den/de som er ansvarlige bli gjort økonomisk ansvarlig.

4. Alle skolene har rene soner (kun innesko). Sett utesko på anvist plass.

5. Ro kl 23.00 på fredag og kl 23.30 på lørdag. Ytterdør på overnattingssted vil være låst fra 24.00. Det er ikke lov å bruke noen form for musikkanlegg etter kl 23.00. Normal orden og oppførsel forventes ved all ferdsel og opphold innendørs. Vis hensyn til at yngre spillere bor i nærheten.

6. Ansvarlig lagsperson skal gjøre seg kjent med alle rømningsveier. Likeledes skal han/hun gjøre seg kjent med bruk og plassering av det brannslukningsutstyr som finnes i bygget.

7. Ved brannalarm er ansvarlig lagsperson ansvarlig for å samle laget sitt, telle over at alle er ute av bygningen og rapportere til vakthavende på stedet.

8. Fjern brannfarlige forhold (tørking av klær, tildekking av varmeovner med mer). Bruk av tennkilder samt levende lys er forbudt.

9. Det er forbudt å medbringe, oppbevare eller nyte alkohol på skolen, skoleområdet og i Verket Røros. Berusede personer er ansvaret til lagleder/foreldre som reiser sammen med laget. Berusede personer som ikke tilhører arrangementet vil bli bortvist fra området/skolene.

10. Røyking er forbudt på overnattingsstedets område – det gjelder både ute og inne.

11. Ved avreise: Rommet skal kostes og ryddes før det forlates. Søppel tømmes – søppelsekker fås av vakt på skolen. Bord / stoler settes tilbake slik det sto.

12. Vi oppfordrer til ikke å oppbevare penger eller andre verdigjenstander på rommene, da vakt ikke har mulighet til å låse klasseromsdørene. Arrangør er ikke ansvarlig for ting som måtte komme bort eller bli ødelagt på skolene eller spillestedene.

13. Brudd på ordensregler vil i verste fall kunne medføre innrapportering til handballkrets/-forbund og vil kunne medføre spilleforbud eller hjemsendelse av enkeltpersoner eller lag.

14. Rommet skal godkjennes av vakt før avreise – utsjekk senest kl. 12.00 søndag! Meld fra om evt skader/mangler.

Forlegningsplanen for RørosBanken Yngres Cup 2022 vil bli lagt ut ca en uke før cupstart i profixio.

Hvert lag får informasjonen om overnatting gjennom sin innlogging i profixio.

Røde Kors: 995 16 080
Legevakt: 116 117
Lise Krokan Kverneng (leder): 909 48 637

Øyeblikkelig hjelp:
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Lege: 113

Røros IL har et eget tilbud for besøkende med mobile enheter sentralt på Røros, ca. 10 minutter gangavstand fra Verket og 5 min. fra sentrum. Mer informasjon om vår bobiloppstilling samt booking finner du her.