Viktige telefonnummer

Cupleder
Samareh Granqvist: 936 67 540

Overnatting
Viviann Solbakken: 950 48 284
Aashild Sandvik: 951 57 790

Dugnadsansvarlig
Hilde Håkonsund: 913 94 846

Mat og kiosk
Roger Gravseth: 917 47 380

Røde Kors
995 16 080

Legevakt
116 117

Sekreteriat (fellesnummer)
909 72 590

Øyeblikkelig hjelp
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Lege:  113