Viktige telefonnummer

 

Cupleder - Samareh Granqvist - Tlf. 936 67 540

Jury - Tlf. 458 65 170

Overnatting - Viviann Solbakken - Tlf. 950 48 284
                           Aashild Sandvik - Tlf. 951 57 790

Dugnadsansvarlig - Hilde Håkonsund - Tlf. 913 94 846

Mat og kiosk - Roger Gravseth - Tlf. 917 47 380

 

Røde Kors - Tlf. 99516080

Legevakt - Tlf. 116117

Sekreteriat (fellesnummer) - Tlf. 90972590

Resultatservice (fellesnummer) - Tlf. 91863536

 

Øyeblikkelig hjelp:
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Lege 113

 

Søk