Ordensreglement 

 

Utskriftsvennlig versjon

 

 Lagleder har ansvaret for at reglene gjøres kjent for alle spillere og ledere samt at reglene blir fulgt. Samtlige deltakere skal rette seg etter vaktpersonalet og vaktmesters anvisninger.

 

1. Minst én lagleder/ansvarlig voksen skal være til stede når forlegningsrommet er i bruk.

 

2. Ved ankomst: Bord / stoler stables på sikker måte i klasserom / oppholdsrom inntil vegg, dersom dette ikke allerede er gjort. Der det er forsvarlig i forhold til rømningsveier kan det stables i gangen – spør vakthavende på overnattingsstedet om dette.

 

3. Innventar skal behandles ordentlig. All skriving / tegning på tavlene er forbudt. Ballspill og lek med baller er forbudt innendørs. På skolene/barnehagene er en del elevarbeider hengt opp som utsmykning. Ligg unna disse, de er ofte skjøre, og betyr mye for elevene som har laget dem!! Ved eventuell skade vil den/de som er ansvarlige bli gjort økonomisk ansvarlig.

 

4. Alle skolene har rene soner (kun innesko). Sett utesko på anvist plass.

 

5. Ro kl 23.00 på fredag og kl 23.30 på lørdag. Ytterdør på overnattingssted vil være låst fra 24.00. Det er ikke lov å bruke noen form for musikkanlegg etter kl 23.00. Normal orden og oppførsel forventes ved all ferdsel og opphold innendørs. Vis hensyn til at yngre spillere bor i nærheten.

 

6. Ansvarlig lagsperson skal gjøre seg kjent med alle rømningsveier. Likeledes skal han/hun gjøre seg kjent med bruk og plassering av det brannslukningsutstyr som finnes i bygget.

 

7. Ved brannalarm er ansvarlig lagsperson ansvarlig for å samle laget sitt, telle over at alle er ute av bygningen og rapportere til vakthavende på stedet.

 

8. Fjern brannfarlige forhold (tørking av klær, tildekking av varmeovner med mer). Bruk av tennkilder samt levende lys er forbudt.

 

9. Det er forbudt å medbringe, oppbevare eller nyte alkohol på skolen, skoleområdet og i Verket Røros. Berusede personer er ansvaret til lagleder/foreldre som reiser sammen med laget. Berusede personer som ikke tilhører arrangementet vil bli bortvist fra området/skolene.

 

10. Røyking er forbudt på overnattingsstedets område – det gjelder både ute og inne.

 

11. Ved avreise: Rommet skal kostes og ryddes før det forlates. Søppel tømmes – søppelsekker fås av vakt på skolen. Bord / stoler settes tilbake slik det sto.

 

12. Vi oppfordrer til ikke å oppbevare penger eller andre verdigjenstander på rommene, da vakt ikke har mulighet til å låse klasseromsdørene. Arrangør er ikke ansvarlig for ting som måtte komme bort eller bli ødelagt på skolene eller spillestedene.

 

13. Brudd på ordensregler vil i verste fall kunne medføre innrapportering til handballkrets/-forbund og vil kunne medføre spilleforbud eller hjemsendelse av enkeltpersoner eller lag.

 

14. Rommet skal godkjennes av vakt før avreise – utsjekk senest kl. 12.00 søndag! Meld fra om evt skader/mangler.

 

Ha et hyggelig opphold!

 

Viktige telefonnummer:

Røde Kors: 99516080
Legevakt: 116117
Sekreteriat (fellesnummer): 90972590
Resultatservice (fellesnummer): 91863536

Samareh Granqvist (leder) 93667540

Øyeblikkelig hjelp:
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Lege 113

 

Søk