Generell informasjon om overnatting

 

Så å si alle tilreisende lag ønsker overnatting via A kort systemet. Dette, sammen med at Røros Videregående skole fortsatt er under ombygging, medfører at vi i år som ifjor, må innkvarterte en del lag utenfor Røros sentrum. Det settes opp shuttlebuss til Glåmos og Os skole en gang i timen. Forlegningsplan legges ut tidlig uke 39.

Minst en voksen må overnatte sammen med spillerne. Denne er ansvarlig for at ordensreglement på overnattingsstedet samt lagansvarlig ved evt. evakueringssituasjon. Cupens vakt på stedet har i slike tilfeller koordineringsansvar mot brann- / politi.

Egne døgnvakter er utplasser på skolene og andre overnattingsplasser med over 40 personer. I henhold til brannforskriftene er det ikke egne vakter på plasser under dette. Lagets ledere er ansvarlige på disse stedene.

Plassen hvert enkelt lag er tildelt er beregnet ut fra antall A kort bestilt og plassen er beregnet med utgangspunkt i enkeltmadrasser. Det vil ikke være rom for at enkeltspillere har med seg noe som tar mer plass enn dette. Overnattingsstedet skal forlates i samme stand som ved ankomst. Lag som ikke overholder dette vil bli etterfakturert med kr. 1000,- for det merarbeid arrangør påføres.

Utsjekk fra overnattingssted senest 12.00 søndag.

Det jobbes med mulighet for baggasjeoppbevaring i nærheten av hallen etter utsjekk.

 

Søk